Activiteiten

Algemene informatie
Behalve de regelmatige bijeenkomsten van de leden kent "JONG LEVEN/M.O.T.V." een aantal steeds weer terugkerende evenementen, waaronder:

Ook nemen de leden deel aan diverse andere keuringen en tentoonstellingen, zowel in de regio als landelijk.

Activiteiten in 2023

Data in 2023
Omdat 2023 als een "afbouwjaar" moet worden beschouwd, kunnen slechts weinig activiteiten vooraf worden gepland.

Activiteiten in voorgaande jaren

Overzichten van onze activiteiten sinds 2003 zijn te vinden op de pagina Archief.