De vereniging

"JONG LEVEN / M.O.T.V." Sleen - Schoonoord - Zweeloo en omgeving.

Afbeelding kropper

Onze vereniging is op 1 januari 2001 ontstaan uit een samenvoeging van de twee verenigingen "JONG LEVEN" Sleen en "M.O.T.V." Schoonoord - Zweeloo en omgeving, opgericht op respectievelijk 24 november 1961 en 25 september 1956; ("M.O.T.V." betekent "Met Oordeel Tot Voordeel" en is de hergebruikte naam van een kort na WO II verdwenen konijnenvereniging). Bij de samenvoeging in 2001 werd het tegenwoordige "M.O.T.V." formeel opgeheven en de aangepaste statuten van "JONG LEVEN" werden gehandhaafd. De nieuwe statutaire naam werd aldus "JONG LEVEN / M.O.T.V.", maar strikt juridisch is het nog steeds het oude "JONG LEVEN" van 1961. Dit betekent dat in het jaar 2011 de vereniging vijftig jaar bestond. Tijdens de jongedierendag op 3 september 2011 is daaraan met onder meer een hapje en een drankje enige aandacht besteed. Zie ook de pagina Archief.

Tijdens de ledenvergadering op 21 februari 2012 had dit nog een vervolg met de presentatie (Zie de foto's) van het boekwerkje "50 jaar Jong Leven" waarin de geschiedenis van de eerste halve eeuw van de vereniging is omschreven. Hoewel bestemd voor de personen die in het jaar 2011 lid waren van de vereniging, kunnen ook andere belangstellenden via het verenigingssecretariaat een exemplaar aanvragen tegen betaling van drukkosten plus eventuele verzendkosten. Er zijn nog altijd exemplaren beschikbaar.

De doelstelling was -en is nog steeds- om in ons werkgebied de liefhebbers van zogenaamde kleindieren, zoals op de pagina "Wat doen wij" omschreven, de mogelijkheid te bieden onderling contacten te leggen, ervaringen uit te wisselen, aan keuringen en tentoonstellingen deel te nemen, enz.

Maar... Door diverse oorzaken, zoals vergrijzing en corona- en vogelgriep, is het ledental dusdanig gekrompen dat het invullen van een drietal in 2022 ontstane vacatures in het bestuur niet was te realiseren; de afgetreden drie (van de vijf zittende) bestuursleden, waaronder de secretaris en de penningmeester, waren evenwel bereid als ad interim aan te blijven tot uiterlijk eind 2022, in de hoop dat zich nog mogelijke opvolgers zouden aandienen. Omdat er geen kandidaten verschenen is in de loop van het jaar 2022 de gedachte naar boven gekomen om noodgedwongen over te gaan tot opheffing van de vereniging. In een ledenvergadering op 13 december 2022 is de knoop doorgehakt en werd besloten om per 1 januari 2024 de vereniging daadwerkelijk op te heffen. Tot die datum is een nieuw bestuurslid toegetreden in de functie van secretaris-penningmeester, waarmee het statutair minimum aantal van drie bestuursleden werd veilig gesteld. Zie ook Het bestuur.