Jubilarissen

Sinds de samenvoeging van de twee verenigingen "Jong Leven" en "MOTV" is aan een aantal leden een jubileumspeld van een van de landelijke kleindierenbonden uitgereikt; in enkele gevallen "met terugwerkende kracht", waarbij ook het lidmaatschap van een voorgaande (opgeheven) bond werd meegeteld.

Foto's zijn te vinden bij de desbetreffende tentoonstellingsverslagen op de pagina "Archief" van deze website.

Tijdens de ledenvergadering op 26-04-2022:

Zie de foto's van de aanwezige jubilarissen.

Tijdens de jongedierendag op 06-11-2018:

Tijdens de jongedierendag op 02-09-2017:

Tijdens een huisbezoek in oktober 2016:

Tijdens de ledenvergadering op 23-02-2016:

Tijdens de ledenvergadering op 24-02-2015:

Tijdens de jongedierendag op 07-09-2013:

Tijdens de ledenvergadering op 21-02-2012:

Zie de foto's, gemaakt door mevr. Yvonne Dobbinga-Bloemhof.

Tijdens de ledenvergadering op 17-08-2010:

Bijgaande foto's zijn gemaakt door mevr. Yvonne Dobbinga-Bloemhof.

Tijdens de opening van de "Thrianta-Show" op 11-11-2009:

Tijdens de opening van de "Thrianta-Show" op 12-11-2008:

Tijdens de opening van de "Thrianta-Show" op 15-11-2007:

Tijdens de opening van de "Thrianta-Show" op 17-11-2005 uitgereikt wegens 40 jaar lidmaatschap van eventueel aansluitend Raad van Beheer (RvB) en NKB of NHDB: