"JONG LEVEN / M.O.T.V." Sleen - Schoonoord - Zweeloo en omgeving

Onze vereniging is aangesloten bij onderstaande landelijke bonden van liefhebbers van kleindieren (Zie ook de pagina "Vereniging > Wat doen wij" op deze website):

Logo Kleindier Liefhebbers Nederland Kleindier Liefhebbers Nederland
(K.L.N.)


Logo Nederlandse Bond van Sierduivenliefhebbersverenigingen Nederlandse Bond van Sierduivenliefhebbersverenigingen
(N.B.S.)
Op deze website vindt u allerlei informatie over onze vereniging; een speciaal gedeelte heeft betrekking op onze tentoonstelling, de "THRIANTA-SHOW", die overigens in 2009 voor de laatste keer heeft plaatsgevonden. Daarna is geen vervolg meer gepland. Ook aan algemene informatie is gedacht; zie ook de foto's in ons archief. De links geven toegang tot andere websites van zowel kleindierenorganisaties en fokkersbladen als die van enkele van onze sponsors.

Contactadressen

Contactadressen zijn te vinden onder "Vereniging" en vervolgens "Het Bestuur".

Onze verenigings-activiteiten

Zie voor volledige opgave de pagina Activiteiten. Daar zijn ook verslagen opgenomen van een bezoek met rondleiding aan een pluimveebedrijf bij het Duitse Emlichheim op 27 mei 2017 en van de jongedierendag te Zweeloo op 2 september 2017.

In memoriam Mans van Tellingen

Op 25 augustus 2017 overleed ons erelid Mans van Tellingen op 86-jarige leeftijd. Mans werd eind 1956 lid van "MOTV". Hij heeft daar met enkele onderbrekingen diverse bestuursfuncties bekleed; onder meer als voorzitter en met name als een nauwkeurige secretaris-penningmeester.

Bij de samenvoeging van "MOTV" met "Jong Leven" had Mans al enkele jaren geen fokkerskaart meer, maar hij bleef lid van de vereniging. Hoewel gezondheidsproblemen hem tenslotte noodzaakten al zijn verenigingsactiviteiten te beeindigen, voelde hij zich nog wel betrokken bij de kleindierenliefhebberij. Eind 2016 werd hij "gehuldigd" met zijn 60-jarig lidmaatschap van "MOTV", respectievelijk "Jong Leven / MOTV".
Op 30 augustus 2017 waren meerdere verenigingsleden aanwezig voor zijn afscheid in het crematorium "Meerdijk" te Emmen. De naam van Mans van Tellingen zal vele malen worden genoemd in onze "kleindierenwereld".

Een bedrijfsjubileum

Ons verenigingsbestuur was op 22 september 2017 aanwezig bij de viering van het 110-jarig bestaan van HARWIG Installatiegroep BV Emmen / Almere / Groningen, ooit begonnen als HARWIG Emmen. Ons bestuur kwam niet met lege handen. De directie van dit oorspronkelijk Drents bedrijf draagt namelijk al vele jaren een steentje bij aan de promotie van oorspronkelijk Drentse kleindierrassen met HARWIG-prijzen voor Drentse Hoenders in groot en kriel en het Thrianta-konijn. De heer B.A. (Ben) Nederhoed, die wij kennen als vertegenwoordiger van de directie van HARWIG (en lid van Jong Leven / MOTV) heeft zich voor het voortbestaan van deze prijzen altijd ingespannen, met name op onze inmiddels vervallen THRIANTA-SHOW; de prijzen worden nu voortgezet op De Zuid-Oost Drenthe Show. Als blijk van dank voor zijn bemoeienis namens HARWIG heeft ons verenigingsbestuur aan Ben Nederhoed een Thrianta-konijn overhandigd ter versteviging van zijn bestaande fokgroep. Zie de foto (door mevr. Maureen Nederhoed) met op de voorgrond van links naar rechts voorzitter Roelof Koobs, alg bestuurslid Albert Lanting, Ben Nederhoed met konijn, (het hoofd van) ex-bestuurslid Klaas Tietema, penningmeester Wiebe Kosmeijer en secretaris Albert van Lottum).
Jongedierendag 2017

Een belangrijke promotie-activiteit van onze vereniging is de jaarlijkse jongedierendag, de keuring van jonge dieren (pluimvee en konijnen) van eigen leden. Gewoonlijk vindt deze plaats op de eerste zaterdag in september in een door de Welkoop te Zweeloo beschikbaar gestelde loods.

In 2016 konden de kippen en konijnen helaas niet op tijd de voorgeschreven vaccinatie krijgen en kon de jongedierendag geen doorgang vinden, maar op zaterdag 2 september 2017 kon deze wel weer plaats vinden.

Er werden deze keer 68 dieren ingeschreven. Namelijk 35 konijnen, 6 grote hoenders, 23 dwerghoenders en 4 serama's.

Na de keuring en prijsuitreiking werden nog twee "jubilarissen" in het zonnetje gezet (Klik achtereenvolgens "Vereniging" en "Jubilarissen" voor het overzicht). Verdere informatie van het gebeuren in de loop van deze dag zijn te vinden op de pagina activiteiten op deze website.


Fokkersprestaties

Het hoogst haalbare predikaat bij een keuring of tentoonstelling is in alle diergroepen "U" (= Uitmuntend); vanaf de samenvoeging van "Jong Leven" en "M.O.T.V." in 2001 werd deze fokprestatie slechts door enkele leden van onze vereniging bereikt. Zonder in te staan voor de volledigheid volgt onderstaand een opsomming zoals door de redactie van deze website was te achterhalen.

2016 (maart): Rammen- en hanenshow AKC Assen: A. Lanting met Klein Zilver, midden konijngrijs, man jong (zelfde dier als winnaar Noordshow jan. 2016 en Kampioensshow Drenthe feb. 2016; dus binnen drie maanden drie keer het zelfde dier).
2016 (feb): Kampioensshow Diever: A. Lanting met Klein Zilver, midden konijngrijs, man jong (zelfde dier als winnaar Noordshow jan. 2016).
2016 (feb): Kampioensshow Diever: W.K. Kosmeijer met Sulmtalerkriel, tarwe, vrouw jong.
2016 (jan): Noordshow Assen: A. Lanting met Klein Zilver, midden konijngrijs, man jong.
2014 (feb): Kampioensshow Diever: A. Lanting met Klein Zilver, midden konijngrijs, man oud.
2011 (nov): ZO-Drenthe Show: A. Lanting met Klein Ziver, midden konijngrijs, man jong.
2011 (feb): Kampioensshow Diever: A. Lanting met Klein Zilver, midden konijngrijs, man jong.
2011 (jan): Noordshow Zuidlaren: A. Lanting met Klein Zilver, midden konijngrijs, man oud.
2011 (jan): Champion-Show Nieuwegein (Bondsshow KLN): A. Lanting met Kl. Zilver, mid. kon.gr., man jong.
2010 (nov): ZO-Drenthe Show: A. Lanting met Klein Zilver, midden konijngrijs, man jong.
2010 (nov): ZO-Drenthe Show: B.A. Nederhoed met Sebrightkriel, goud zwartgezoomd, vrouw jong.
2008 (nov): Thrianta-Show Zweeloo: R. Koobs met Tan, zwart, vrouw jong.
2006 (feb): Kampioensshow Diever: A. Lanting met Klein Zilver, midden konijngrijs, man jong.
2005 (nov): Thrianta-Show Zweeloo: A. Lanting met Klein Zilver, midden konijngrijs, man jong.
2002 (nov): Thrianta-Show Sleen: H. Ziel met Alaska, man jong.