"JONG LEVEN / M.O.T.V." Sleen - Schoonoord - Zweeloo en omgeving

Onze vereniging is aangesloten bij onderstaande landelijke bonden van liefhebbers van kleindieren (Zie ook de pagina "Vereniging > Wat doen wij" op deze website):

Logo Kleindier Liefhebbers Nederland Kleindier Liefhebbers Nederland
(K.L.N.)


Logo Nederlandse Bond van Sierduivenliefhebbersverenigingen Nederlandse Bond van Sierduivenliefhebbersverenigingen
(N.B.S.)
Op deze website vindt u allerlei informatie over onze vereniging; een speciaal gedeelte heeft betrekking op onze tentoonstelling, de "THRIANTA-SHOW", die overigens in 2009 voor de laatste keer heeft plaatsgevonden. Daarna is geen vervolg meer gepland. Ook aan algemene informatie is gedacht; zie ook de foto's in ons archief. De links geven toegang tot andere websites van zowel kleindierenorganisaties en fokkersbladen als die van enkele van onze sponsors.

Contactadressen

Contactadressen zijn te vinden onder "Vereniging" en vervolgens "Het Bestuur".

Nieuws en mededelingen

Clubshow 2018 "Jong Leven / MOTV". Bij de "Midden Drenthe Show" Beilen 2018, waar ook onze clubshow 2018 was ondergebracht, was onze voorzitter Roelof Koobs (Emmen) de grote totaalwinnaar bij de diergroep Dwerghoenders; zijn patrijskleurige Drentse krielhen kreeg van de hoofdereprijzenjury het door velen begeerde predikaat "U" (= Uitmuntend). Dus was deze hen ook binnen onze clubshow de winnaar van de hoofdprijs bij de dwerghoenders. Roelof Koobs, proficiat! Zie ook de pagina Activiteiten in deze website.

Europashow 2018. Op de tweejaarlijkse EUROPASHOW, deze keer op 9 t/m 11 november te Herning (Denemarken), had ons verenigingslid Ben Nederhoed (Noord Sleen) een bijzonder drievoudig succes met de door hem ingeschreven Sebrightkrielen. Hij had op deze internationale tentoonstelling niet alleen de beste haan in zijn ras, maar ook de beste hen en had ook nog eens de fraaiste collectie. Het resultaat was onder meer de internationale erkenning als "EUROPAMEISTER"! Een felicitatie waard! (Zie de foto's)

Overigens viel ook Albert Lanting daar in de Europese prijzen; een van zijn Klein Zilvers was het op een na beste konijn in zijn ras. Dus ook een felicitatie voor Albert Lanting.

Jongdierendag 2018 "Jong Leven / MOTV" Deze zou plaats vinden op zaterdag 1 september op het terrein van "Welkoop" Zweeloo. Enkele dagen eerder heeft de hoenderkeurmeester om privé redenen echter moeten afzeggen. Ondanks intensieve pogingen daartoe, bleek vervanging niet te realiseren; het spijtige besluit moest daarom worden genomen om de jongdierendag niet door te laten gaan. De leden die hun dieren hadden ingeschreven zijn allen op de hoogte gesteld.

Een jubileum. In de ledenvergadering op 6 november 2018 werd aan Harmen Post de KLN-jubileumspeld plus oorkonde uitgereikt voor zijn 50-jarig lidmaatschap van Kleindier Liefhebbers Nederland (KLN), respectievelijk de voorgangers van KLN. Het betrof hier een late uitreiking, want het juiste tijdstip bleek al enkele jaren geleden te zijn geweest. Zie de foto's.

Onze verenigings-activiteiten

Zie voor volledige opgave de pagina Activiteiten.

Fokkersprestaties

Het hoogst haalbare predikaat bij een keuring of tentoonstelling is in alle diergroepen "U" (= Uitmuntend); vanaf de samenvoeging van "Jong Leven" en "M.O.T.V." in 2001 werd deze fokprestatie slechts door enkele leden van onze vereniging bereikt. Zonder in te staan voor de volledigheid volgt onderstaand een opsomming zoals door de redactie van deze website was te achterhalen.

2018 (okt): Midden Drenthe Show Beilen: R. Koobs met Drentse Kriel, patrijskleur, vrouw, jong. 2016 (maart): Rammen- en hanenshow AKC Assen: A. Lanting met Klein Zilver, midden konijngrijs, man jong (zelfde dier als winnaar Noordshow jan. 2016 en Kampioensshow Drenthe feb. 2016; dus binnen drie maanden drie keer het zelfde dier).
2016 (feb): Kampioensshow Diever: A. Lanting met Klein Zilver, midden konijngrijs, man jong (zelfde dier als winnaar Noordshow jan. 2016).
2016 (feb): Kampioensshow Diever: W.K. Kosmeijer met Sulmtalerkriel, tarwe, vrouw jong.
2016 (jan): Noordshow Assen: A. Lanting met Klein Zilver, midden konijngrijs, man jong.
2014 (feb): Kampioensshow Diever: A. Lanting met Klein Zilver, midden konijngrijs, man oud.
2011 (nov): ZO-Drenthe Show: A. Lanting met Klein Ziver, midden konijngrijs, man jong.
2011 (feb): Kampioensshow Diever: A. Lanting met Klein Zilver, midden konijngrijs, man jong.
2011 (jan): Noordshow Zuidlaren: A. Lanting met Klein Zilver, midden konijngrijs, man oud.
2011 (jan): Champion-Show Nieuwegein (Bondsshow KLN): A. Lanting met Kl. Zilver, mid. kon.gr., man jong.
2010 (nov): ZO-Drenthe Show: A. Lanting met Klein Zilver, midden konijngrijs, man jong.
2010 (nov): ZO-Drenthe Show: B.A. Nederhoed met Sebrightkriel, goud zwartgezoomd, vrouw jong.
2008 (nov): Thrianta-Show Zweeloo: R. Koobs met Tan, zwart, vrouw jong.
2006 (feb): Kampioensshow Diever: A. Lanting met Klein Zilver, midden konijngrijs, man jong.
2005 (nov): Thrianta-Show Zweeloo: A. Lanting met Klein Zilver, midden konijngrijs, man jong.
2002 (nov): Thrianta-Show Sleen: H. Ziel met Alaska, man jong.