"JONG LEVEN / M.O.T.V." Sleen - Schoonoord - Zweeloo en omgeving

Onze vereniging is aangesloten bij onderstaande landelijke bonden van liefhebbers van kleindieren (Zie ook de pagina "Vereniging > Wat doen wij" op deze website):

Logo Kleindier Liefhebbers Nederland Kleindier Liefhebbers Nederland
(K.L.N.)


Logo Nederlandse Bond van Sierduivenliefhebbersverenigingen Nederlandse Bond van Sierduivenliefhebbersverenigingen
(N.B.S.)
Op deze website vindt u allerlei informatie over onze vereniging; een speciaal gedeelte heeft betrekking op onze tentoonstelling, de "THRIANTA-SHOW", die overigens in 2009 voor de laatste keer heeft plaatsgevonden. Daarna is geen vervolg meer gepland. Ook aan algemene informatie is gedacht; zie ook de foto's in ons archief. De links geven toegang tot andere websites van zowel kleindierenorganisaties en fokkersbladen als die van enkele van onze sponsors.

Contactadressen

Contactadressen zijn te vinden onder "Vereniging" en vervolgens "Het Bestuur".

Nieuws en mededelingen

"Corona-perikelen"

In de week van 9 tot 15 maart 2020 zijn landelijk ingrijpende maatregelen getroffen en adviezen gegeven om het heersende corona-virus zo goed mogelijk "van repliek te dienen". De informatie hierover is en wordt inmiddels via de media wijd verspreid. Waar nodig zullen de leden van "Jong Leven / MOTV" via het verenigingssecretariaat aanvullend worden geïnformeerd met betrekking tot maatregelen en/of adviezen die uitsluitend van belang zouden zijn voor het gebeuren binnen onze vereniging. Hiervoor zal deze website in principe dus niet worden gebruikt; wel zal waar nodig de pagina "Activiteiten" worden aangepast, met name waar het afgelastingen betreft en eventuele wijziging van data.

In memoriam Roelof Jeuring

Jubilaris Roelof Jeuring Op 8 augustus 2020 overleed geheel onverwacht op 80-jarige leeftijd ons bestuurslid Roelof Jeuring. Eind 1967 werd Roelof lid van "MOTV"", waar hij van 1976 tot 1985 als accurate secretaris-penningmeester deel uitmaakte van het bestuur. Ook was hij in de periode 1975 tot 1990 als pluimveefokker meerdere jaren bestuurslid van de afdeling Drenthe van de toenmalige NHDB. Bij zijn afscheid uit dat bestuur werd Roelof erelid; dat provinciale erelidmaatschap werd voortgezet toen in 2007 de NHDB-Drenthe werd opgenomen in de provinciale afdeling Drenthe (KLD) van "Kleindierliefhebbers Nederland" (KLN). Bij de samenvoeging van "Jong Leven" en "MOTV" in 2001 werd Roelof algemeen bestuurslid van onze huidige vereniging en na 19 jaar kwam daaraan helaas een abrupt einde. In 2017 werd hem wegens 50 jaar onafgebroken lidmaatschap van de beide samengevoegde verenigingen een "Jong Leven/MOTV"-pen met inscriptie uitgereikt (zie foto); omdat hij zijn KLN-lidmaatschap al in 2012 had opgezegd, kon geen bondsspeld meer worden toegekend.

Op 21 juli 2020 was Roelof nog aanwezig bij een ingelaste bestuursvergadering "in corona-stijl" waar werd besloten de jongdierendag op 6 september te laten vervallen. Dit was dus zijn laatste activiteit in het kader van onze vereniging.
Roelof was wat je zou kunnen noemen een "actieveling met twee rechterhanden" die zich voortdurend bezig hield met meerdere vormen van vrijwilligerswerk. Met name in onze Drentse "kleindierenwereld" was Roelof een bekende persoon die bij allerlei activiteiten aanwezig was en daarbij dikwijls hand- en spandiensten verleende. Tijdens de "coronaperiode" heeft Roelof zijn reguliere bezigheden en contacten erg gemist.
Wij zullen dit "boegbeeld" van onze vereniging nog lang missen. Een deputatie van "Jong Leven/MOTV" was in de gelegenheid om aanwezig te zijn bij zijn definitieve afscheid.

Onze verenigings-activiteiten

Zie voor volledige opgave de pagina Activiteiten. Op de pagina Archief (>2019) is informatie te vinden over onze activiteiten in 2019 en voorgaande jaren.

Jubilea

Zie voor volledige opgave de pagina Jubilarissen.

Fokkersprestaties

Het hoogst haalbare predikaat bij een keuring of tentoonstelling is in alle diergroepen "U" (= Uitmuntend); vanaf de samenvoeging van "Jong Leven" en "M.O.T.V." in 2001 werd deze fokprestatie slechts door enkele leden van onze vereniging bereikt. Zonder in te staan voor de volledigheid volgt onderstaand een opsomming zoals door de redactie van deze website was te achterhalen.

2019 (april): Rammen-, hanen- en caviashow (RHC) O.K.P.V. Ommen: A. Lanting met Klein Zilver, midden konijngrijs, man jong.
2018 (okt): Midden Drenthe Show Beilen: R. Koobs met Drentse Kriel, patrijskleur, vrouw, jong.
2016 (maart): Rammen- en hanenshow AKC Assen: A. Lanting met Klein Zilver, midden konijngrijs, man jong (zelfde dier als winnaar Noordshow jan. 2016 en Kampioensshow Drenthe feb. 2016; dus binnen drie maanden drie keer het zelfde dier).
2016 (feb): Kampioensshow Diever: A. Lanting met Klein Zilver, midden konijngrijs, man jong (zelfde dier als winnaar Noordshow jan. 2016).
2016 (feb): Kampioensshow Diever: W.K. Kosmeijer met Sulmtalerkriel, tarwe, vrouw jong.
2016 (jan): Noordshow Assen: A. Lanting met Klein Zilver, midden konijngrijs, man jong.
2014 (feb): Kampioensshow Diever: A. Lanting met Klein Zilver, midden konijngrijs, man oud.
2011 (nov): ZO-Drenthe Show: A. Lanting met Klein Ziver, midden konijngrijs, man jong.
2011 (feb): Kampioensshow Diever: A. Lanting met Klein Zilver, midden konijngrijs, man jong.
2011 (jan): Noordshow Zuidlaren: A. Lanting met Klein Zilver, midden konijngrijs, man oud.
2011 (jan): Champion-Show Nieuwegein (Bondsshow KLN): A. Lanting met Kl. Zilver, mid. kon.gr., man jong.
2010 (nov): ZO-Drenthe Show: A. Lanting met Klein Zilver, midden konijngrijs, man jong.
2010 (nov): ZO-Drenthe Show: B.A. Nederhoed met Sebrightkriel, goud zwartgezoomd, vrouw jong.
2008 (nov): Thrianta-Show Zweeloo: R. Koobs met Tan, zwart, vrouw jong.
2006 (feb): Kampioensshow Diever: A. Lanting met Klein Zilver, midden konijngrijs, man jong.
2005 (nov): Thrianta-Show Zweeloo: A. Lanting met Klein Zilver, midden konijngrijs, man jong.
2002 (nov): Thrianta-Show Sleen: H. Ziel met Alaska, man jong.